spis lektur i pomocy szkolnych
Blog > Komentarze do wpisu

Analiza porównawcza utworów poetyckich

W analizie porównawczej pojawia się nowy element zwany porównaniem. Bardzo często analizowane utwory mają wspólny temat, dlatego warto stosować poniższy schemat:

1. Określenie gatunków porównywanych utworów

Warto zastanowić się w tym punkcie, czy poeta celowo bądź przypadkowo wybrał zastosowaną formę.

2. Określenie tematu oraz sposobu jego przedstawienia

  1. Czy porównywane utwory dotyczą tego samego tematu
  2. Czy tytuły są różne bądź podobne do siebie i do czego nawiązują
  3. Czy utwory ujmują temat w tej samej czy też różnej formie
  4. Jaka jest budowa utworu (strofy, tekst dwuwersowy, tekst całościowy itd.)

 

3. Porównanie nastrojów wierszy

Jeśli utwory składają się z kilku obrazów bądź układów znaczeniowych, wówczas można porównać je równolegle do siebie i próbować doszukać się analogicznych punktów.

4. Omówienie sytuacji lirycznej, typu liryki oraz podmiotu lirycznego w wierszach

W tym punkcie należy opisać podobieństwa i różnice.

Należy również zastanowić się, czy wiersze są podobne pod względem:

  1. warstwy języka – fonetycznej, składniowej i leksykalnej
  2. układ sylab i akcentów

 5. Określenie środków stylistycznych

 6. Analiza weryfikacjiponiedziałek, 04 listopada 2013, jaaanie

Polecane wpisy